Wydarzenia branżowe

03/10/2016

Zbiory zbóż w Polsce sięgnęły 30 mln ton

W 2016 roku zbiory zbóż ogółem w Polsce oszacowano na 29,9 mln ton, przy czym produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 25,8 mln ton. W porównaniu do 2015 r. całkowite zbiory zbóż wzrosły zatem o 7 proc., a zbóż podstawowych - o 5 proc.
Jak wynika z oceny rzeczoznawców Głównego Urzędu Statystycznego, powierzchnia upraw zbóż ogółem ukształtowała się na poziomie 7,7 mln ha, z kolei obszar zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniósł 7,1 mln ha. W strukturze zbóż podstawowych dominowała pszenica, którą obsiano 2,3 mln ha i pszenżyto – 1,3 mln ha. Poza tym areał upraw żyta oceniono na 0,9 mln ha, a jęczmienia i mieszanek zbożowych – po 1,0 mln ha, natomiast owies uprawiano na 0,5 mln ha.
W ocenie GUS, plonowanie zbóż ogółem wyniosło 38,7 dt/ha i było o 1,4 dt/ha (tj. o ok. 4 proc.) wyższe względem poprzedniego roku. Wydajność z hektara zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na 36,6 dt/ha,tj. o 0,1 dt/ha (0,3%) poniżej ubiegłorocznego wyniku

Pomimo większych zbiorów, ich jakość jest jednak gorsza od produkcji uzyskanej w 2015 r. Zdaniem GUS, gorsza jakość ziarna w największym stopniu wynikała z opadów deszczu w okresie żniw, które wydłużyły je, powodując porastanie ziarna i zwiększając jego wilgotność. W wielu regionach ziarno często wymagało dosuszenia. Zboże z tegorocznych żniw charakteryzowało się również na ogół gorszymi parametrami biochemicznymi.

nawozy.eu

Choose Your Language

PL

EN

DE

CZ

SK

UA

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.