AGROlider

AGROlider nr 29

Jakość gleby i żywności – intensywna uprawa i wyzwanie 9 mld ludzi na ziemi
Gleba jest początkiem łańcucha przyczynowo - skutkowego: „zdrowa gleba – zdrowe rośliny – zdrowe zwierzęta – zdrowi ludzie”.
Zdrowa gleba, bogata w żywe organizmy glebowe, które przekształcają substancję organiczną w pokarm dostępny dla roślin,
przyczyniają się do zachowania zasobów próchnicy, magazynowania wody, utrzymania właściwej struktury i właściwości
prewencyjnych w stosunku do wielu chorób roślin. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w ciągu ostatnich lat liczba
osób chorych ze względu na niewłaściwe odżywianie znacznie wzrosła. Dziś politycy i społeczności międzynarodowe starają się
wypracować rozwiązania, aby uporać się z tym problemem.
Aby pomóc konsumentom w podejmowaniu zdrowych decyzji żywieniowych i wpłynąć na kierunek polityki w tym zakresie
powinniśmy rozszerzyć znaczenie rolnictwa w Unii Europejskiej. Do tej pory skupialiśmy swoją uwagę na wyzwaniu związanym
z liczebnością populacji ziemskiej, czyli 9 mld ludzi w 2050 roku (za 34 lata). Jednocześnie obszar gruntów ornych nie
zwiększa się a to oznaczać musi zwiększenie intensywności uprawy, nowe technologie. Popyt na produkty rolne do 2050 roku
osiągnie poziom do 80% powyżej dzisiejszego poziomu produkcji. Już dziś 48% populacji całego globu ma pożywienie dzięki
wykorzystaniu nawozów mineralnych. Bez nawozów życie ludzkie byłoby zagrożone.
Wyzwaniem jednak staje się połączenie optymalnego nawożenia, niezbędnej wielkości produkcji rolnej oraz jakości żywności.
Nieustanny rozwój technologii uprawy gleby oraz wytwarzania żywności prowadzi do intensywnego traktowania środowiska,
co pomimo wielu zalet niesie ze sobą ogromne zagrożenia. Gleba i utrzymanie jej żyzności jest dla rolnika poważnym wyzwaniem.
Ziemia jest przecież najważniejszym aktywem rolnika – to jego warsztat pracy. Dziś duża część potencjalnie dostępnych gruntów
nie nadaje się dla rolnictwa ze względu na wysokie koszty dostosowania w aspektach ekologicznym, społecznym i gospodarczym.
Szacuje się, że w ciągu ostatnich 40 lat aż jedna trzecia wszystkich obszarów uprawnych na świecie padła ofiarą erozji lub
zanieczyszczenia gleby, co w sytuacji ciągłego wzrostu popytu na żywność i nasilającej się zmiany klimatu może mieć znaczące
skutki. Nowe badania wskazują, że aż 33% gleb o wysokiej produktywności uległo degradacji w tempie szybszym niż wynosi ich
zdolność do regeneracji. Badacze z Uniwersytetu w Sheffield przeanalizowali prace z ostatnich 10 lat, stwierdzając, że utrata
gleb będzie miała charakter nieodwracalny, jeśli rozpowszechnione obecnie praktyki rolnicze nie ulegną zmianie.
Zgodnie z decyzją ONZ rok 2015 był ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Gleb, pod hasłem „Zdrowe gleby, zdrowe życie”
– w roku 2015 wspierając rolników w Polsce Grupa Azoty we współpracy z PKO Bankiem Polskim rozpoczęła ogólnopolski 3 letni
program badań pH gleb oraz zasobności w składniki odżywcze, program GRUNT TO WIEDZA. Chcemy aby Polska i polscy rolnicy stali
się liderami eksportu najwyższych standardów środowiskowych oraz produktów w Europie. Już dziś dysponują kompetencjami
do pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym, kreując klaster produkcji żywości oraz rozwijając polskie marki.

Choose Your Language

PL

EN

DE

CZ

SK

UA

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.