AGROlider

AGROlider nr 31

Zmiana pokoleniowa – czy do polskiego rolnictwa
wkroczyła generacja Y?
Urodzeni po 1984 roku przedstawiciele pokolenia Y, nazywanego też generacją Milenium,
stają się coraz bardziej widoczną i odrębną grupą pracowników i konsumentów jednocześnie, która przeobraża współczesny biznes. Od kilku lat mówi się o wyzwaniach związanych z generacją Y, która wkracza do firm, gospodarstw i zaczyna przekształcać miejsce pracy. Jej reprezentanci niezależnie od doświadczenia czy pozycji potrafią pracować z ogromnymi zasobami istotnych informacji. A we współczesnym świecie zdolność szybkiego gromadzenia i analizowania informacji oraz natychmiastowego reagowania na wydarzenia jest  często ważniejsza niż doświadczenie. Dając im możliwość inicjowania i wdrażania innowacyjnych pomysłów, może mieć znakomity wpływ na wysoki poziom zaangażowania w pracę. Poprzez wsparcie dynamicznych wysiłków młodych, nadawanie im uprawnień, dostęp do wiedzy, coaching, uwalniamy w nich drzemiący potencjał.
Zmianę pokoleniową obserwujemy również w polskim rolnictwie. Polscy rolnicy są najmłodsi
w całej Unii Europejskiej. Co siódmy nie skończył jeszcze 35 lat. Średnio w 28 państwach członkowskich  rolników w tym wieku jest zaledwie 6,4 proc. Młodzi rolnicy są bardziej skłonni do inwestowania i łatwiej przyswajają nowe technologie oraz rozwiązania techniczne związane z produkcją rolną. Dzięki temu rosną ich dochody z produkcji rolnej. A jak wykazał spis rolny z 2010 r., już 14,7 proc. gospodarstw rolnych prowadzą w Polsce osoby w wieku do 35 lat.
To najwięcej w UE, gdzie odsetek ten wynosi średnio 6,4 proc. Ponadto w naszym kraju
mało jest użytkowników gospodarstw starszych niż 65 lat – 8,4 proc. Tymczasem w Portugali jest ich aż 47 proc. Podobnie w Bułgarii i Rumunii.
Odmłodzeniu użytkowników gospodarstw rolnych już od początku lat 90. sprzyjają rozwiązania prawne umożliwiające uzyskanie emerytury po przekazaniu gospodarstwa nie
tylko młodym członkom rodziny, lecz także osobom obcym – wyjaśnia dr Bożena Karwat-Woźniak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ewolucja potrzeb i oczekiwań konsumentów uwzgledniająca zachodząca zmianę pokoleniową,
również w rolnictwie, stawia przed firmami coraz większe wyzwania. W nadchodzących
latach wygrają firmy, które przygotują się na te zmiany.Choose Your Language

PL

EN

DE

CZ

SK

UA

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.