1. OPRACOWANIE PRODUKTU

Doskonalimy nasze technologie, tak by sprzyjały ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Mamy ogromne doświadczenie w pracy badawczej i współpracujemy z instytutami naukowymi oraz ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą. Dzięki badaniom prowadzonym we wszystkich naszych fabrykach wciąż powstają nowe produkty, które mają spełnić oczekiwania klientów.

2. ŹRÓDŁA SUROWCÓW

Współpracujemy z wieloma zaufanymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi. Jednocześnie jednak inwestujemy we własne złoża surowców. Mamy już własne źródła zaopatrzenia w siarkę (w Polsce) oraz w fosforyty (w Senegalu). W Europie Środkowej jesteśmy jednym z największych konsumentów surowców, takich jak gaz ziemny, fosforyty i inne surowce strategiczne. Od wszystkich dostawców wymagamy przestrzegania standardów ochrony środowiska naturalnego.

3. PRODUKCJA

W procesie produkcji nawozów przykładamy równą wagę do kwestii bezpieczeństwa i jakości. Dlatego wdrożyliśmy najwyższe światowe standardy i procedury technologiczne. Dzięki nim udało nam się zminimalizować ludzkie i środowiskowe koszty związane z wywarzaniem naszych produktów.

4. PAKOWANIE

Nawozy pakowane są w praktyczne, trwałe opakowania stanowiące ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i zapobiegające przedostaniu się ich zawartości do środowiska zewnętrznego na etapie transportu i składowania. Na każdym z nich znajdują się czytelne informacje o produkcie, jego składzie, dawkowaniu i zasadach bezpiecznego stosowania, zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003. Przestrzegamy wymogów dotyczących odzysku i recyklingu zużytych opakowaniach wypuszczonych na rynek.

5. TRANSPORT

Co roku wysyłamy do naszych odbiorców miliony ton nawozów – transportem drogowym, kolejowym, morskim. Dbamy o to, by dotarły do klienta bezpiecznie i na czas. Od współpracujących z nami przewoźników wymagamy przestrzegania zasad bezpieczeństwa – produkt musi być przewożony w odpowiednich warunkach, zabezpieczony przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

6. MAGAZYNOWANIE

Posiadamy bazę magazynową w całej Polsce, a dodatkowo podpisaliśmy umowy z ponad osiemdziesięcioma dystrybutorami, którzy maja swoje magazyny na terenie całego kraju. Przestrzegamy wszelkich standardów przechowywania naszych nawozów z zachowaniem norm bezpieczeństwa, które są określone w kartach charakterystyki produktów.

7. MARKETING I SPRZEDAŻ

Marketing i proces obsługi sprzedaży traktujemy jako okazję do pogłębienia i wzbogacenia komunikacji z dystrybutorami i klientami docelowymi – rolnikami. Nasza krajowa sieć dystrybucji wspomaga nas w działaniach marketingowych. Jesteśmy w ciągłym kontakcie – i korzystamy z tego, by przekazać klientom wiedzę o skutecznym i bezpiecznym użytkowaniu naszych produktów. Mamy klientów nie tylko w Polsce ale także w całej UE, Ameryce Południowej, Afryce i Azji.

8. DORADZTWO DLA ROLNIKÓW

Kontakt z klientem nie kończy się na sprzedaży produktu. Użytkownicy naszych nawozów mogą liczyć na fachowe doradztwo w sprawie ich stosowania. Stworzyliśmy portal nawozy.eu, gdzie rolnicy mogą znaleźć kalkulatory i harmonogramy nawożenia oraz rolnicze prognozy pogody, a także zadawać pytania ekspertom i doradcom rolniczym w swoich regionach. We współpracy z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi prowadzimy program badania gleb „Grunt to wiedza”. Za pośrednictwem naszych przedstawicieli terenowych przeprowadzamy szkolenia służące optymalizacji nawożenia i osiągnięciu jak najwyższych plonów. Korzystają na tym nie tylko rolnicy, lecz także środowisko naturalne.

W czerwcu 2014 r. podczas spotkania stowarzyszenia Fertilizers Europe Grupa Azoty otrzymała prestiżowy certyfikat Product Stewardship, czyli „Opieka nad Produktem”. Certyfikat potwierdza, że wytwarzane przez nią nawozy są w całym swoim cyklu życia bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego. Jego przyznanie poprzedzone było audytem przeprowadzonym w spółkach grupy przez niezależnych audytorów DNV (Det Norske Veritas). Niewiele firm z branży poddaje się rygorystycznej i wieloaspektowej ocenie poprzedzającej przyznanie certyfikatu. My się na to zdecydowaliśmy – i audyt potwierdził, że Grupa Azoty spełnia najwyższe światowe standardy.

Program Product Stewardship obejmuje cały cykl życia nawozów mineralnych, od fazy ich projektowania, poprzez produkcję, dystrybucję, wysianie na polu rolnika, aż po weryfikację tego, czy oferowany produkt spełnia deklarowane przez producenta funkcje. Certyfikat zobowiązuje producentów nawozów do przetwarzania i transportu surowców w sposób bezpieczny dla człowieka i środowiska naturalnego. Audytem przeprowadzonym w 2014 r. objęte zostały Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty POLICE, Grupa Azoty PUŁAWY i Grupa Azoty KĘDZIERZYN.

Product Stewardship jest procesem ciągłym, który zaczyna się od zaangażowania ze strony kierownictwa wyższego szczebla. Pierwszym etapem jest przegląd ryzyk dotyczących właściwości, produkcji, magazynowania, dystrybucji i wykorzystania nawozów, a także opracowanie zgodnych z normami Fertilizers Europe systemów zarządzania produktem w całym cyklu jego życia. Następny etap to ustanowienie realistycznych celów poprawy wyników oraz monitoring faktycznej realizacji tych celów. Kolejny krok to zapewnienie, by standardy produktu były utrzymywane i pozostawały zgodne z przyjętymi zasadami. W razie konieczności są podejmowane działania korygujące i zapobiegawcze.


Dziesięć obszarów audytu

  1. Kierowanie i administracja.
  2. Opracowanie produktu.
  3. Szukanie źródeł surowców, dodatków i produktów stron trzecich.
  4. Produkcja.
  5. Pakowanie.
  6. Transport.
  7. Magazynowanie (poza miejscem wytwarzania).
  8. Marketing i sprzedaż.
  9. Stosowanie produktu i usługi dla rolników.
  10. Monitoring i przegląd.


Elementy programu Product Stewardship

  • ustalenie celów i zadań zarządzania produktem,
  • zdefiniowanie programu (zadania, zakresy odpowiedzialności, terminy),
  • powołanie zespołu zarządzającego programem,
  • zakomunikowanie klientom polityki zarządzania produktem,
  • zakomunikowanie pracownikom zasad programu,
  • szkolenie zarządzających programem oraz objętych nim pracowników,
  • dokumentowanie podjętych działań,
  • utrzymywanie i kontrolowanie dokumentów wymaganych przez program,
  • kontrola odpowiedzialności w górę i w dół łańcucha dystrybucji, czyli z jednej strony kontrola dostawców, z drugiej zaś – dystrybutorów i przewoźników.

Choose Your Language

PL

EN

DE

CZ

SK

UA

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.